ALERJİK CİLT, KAN ve SOLUNUM TESTLERİ

Alerji; vücudumuzun değişik organ ve dokularında bazı maddelere karşı aşırı duyarlılık oluşmasıdır. Hastalık olarak adlandırılabilmesi için bu duyarlılığın vücuda zarar verir hale gelmiş olması gerekir. Hastalık bulguları ve tanısı alerjinin etkilediği doku ve organa göre değişir.

Alerjinin yol açtığı  hastalıklar  arasında burunda alerjik rinit, yutak ve genizde alerjik faranjit, bronşlarda ve akciğerde alerjik bronşit ve astım, gözde alerjik konjoktivit, ciltte alerjik dermatit başlıcalarıdır.

Kulak Burun Boğaz  ile ilgili olan alerjik hastalıkların tanısında kullanılan   alerjik cilt ve kan testleri merkezimizde güvenilir şekilde yapılmakta ve gereken hastalara aşı tedavisi (immunoterapi) uygulanmaktadır.
 

Merkezimizde alerjik burun, sinüs ve solunum yolu hastalıklarının tanısı  ve objektif değerlendirilebilmesi için yapılan test ve uygulamalar 
 

Alerjik Deri  Testleri 
Muayene sonrasında alerjiden şüphelenildiğinde en sık uygulanan tetkik deri testleridir. Deri testleri ile hangi maddeye ne kadar alerji olduğu öğrenilebilir. Ancak bu testlerin negatif çıkması hastada alerji olmadığını göstermez. Deri testlerinde çalışılmayan bir alerjene reaksiyon olma ihtimali veya bir alerjenin ciltten girdiğinde alerji yapmayıp solunumla girdiğinde alerji yapıyor olma ihtimalleri vardır.

Prıck Testi ( Alerjik deri testi); Kola ya da sırta alerjen maddelerin damlatılması ve cildin hafifçe çizilerek hassas hale getirilmesi şeklinde uygulanır.

İntradermal Test; Cilt içine veya altına alerjik maddeler küçük miktarda enjekte edilerek uygulanır yan etki ihtimali daha yüksektir.Kol ya da sırta alerjen maddelerin damlatılması ve cildin hafifçe çizilerek hassas hale getirilmesi şeklinde uygulanır.


Kanda Alerji Testleri 
Eozinofil Sayısı, Eozinofil Katyonik Protein (Ecp)
Total Ige, Alerjen Spesifik Ige gıda ve solunum panelleri

Total lgE seviyesinde ve Eozinofil sayısındaki artışlar genel olarak alerjik yapı varlığını gösterdiği için  genel olarak alerjik yapı varlığını  göstemek için yapılır.

Spesifik IgE denilen özel testler ise hangi maddelere karşı alerji var olduğunu  belirlemek içindir. Kanda tek tek ya da gruplar halinde çok sayıda spesifik IgE seviyesi bakılarak solunum yada gıda alerjinin hangi maddelere karşı olduğu belirlenmeye çalışılır. Eliza yöntemi ile yapılan bu testlerde sonuçlar oldukça güvenilirdir.


Nazal Yayma (Nasal smear) 
Mikroskopla burun salgısında alerji hücreleri araştırılır. Hastalardan pamuklu çubukla alınan burun salgısı incelenir. Mikroskop altında yapılan değerlendirme ile eozinofil hücrelerinin miktarı belirlenir. Eğer bu hücrelerdeki oran % 25’ den fazla ise alerji lehine yorumlanır. Nötrofil hücrelerindeki artış ise iltihabi hastalıkları düşündürür.


Alerji Aşıları (İmmünoterapi) 
Testlerle tespit edilmiş olan alerjenin küçük dozlardan başlanıp arttırılarak verilmesi ile vücudun bu maddelere reaksiyonu ve hassasiyeti dolayısıyla alerji seviyesinin azaltılması baskılanmasını sağlama içindir. Enjeksiyon ağıza  damla yada ağızda eriyen  tablet şeklinde aşılar vardır. Uzun sürelidir.Ortalama  3-5  yıl devam edilir.


Spirometri (SFT - Solunum Fonksiyon Testi) 
Akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmek amacıyla; solunumla alınan ve verilen hava hacmini ya da belirli bir zaman aralığında tüketilen oksijen miktarını ölçmeye yarayan incelemedir. Akciğerlerin alabildiği hava hacmi, bu havanın akciğere alınması ve verilmesi esnasında yapılan güçlü solunum faaliyeti ile oluşturulan hava akım hızı ölçülür. Bu iki parametre birçok hastalığın tanısında son derece önemli ipuçları vermektedir. Alt solunum yollarında alerjik ya da enfeksiyon nedeniyle hastalığı olanlarda akciğerleri tamamen hava ile doldurduktan sonra yapılan çok güçlü ve hızlı bir nefes verme sırasında ölçülen akım hızlarında normal sağlıklı bireylere göre azalma olduğu saptanır. Hastalık tanısı ve derecesinin belirlenmesinde, hasta tedavisinin takibinde solunum fonksiyon testleri kullanılır.

 

Rinomanometri (Burun Solunum Ölçümleri)
Rinomanometri burun havayolu direncinin ölçülmesi tekniğidir. Burnun hava geçişine direnci, tıkanıklığın derecesi ve hava yolundaki dinamik değişiklikler hakkında bilgi verir.


Sinüs Ultrasonografisi
Yüzde ve alında kemik içlerindeki sinüs boşluklarının değerlendirilmesi için kullanılan bir yöntemdir. A-scan(çizgisel ultrasonografi)tekniği kullanılır. Kısa süreli, basit, ağrısız bir yöntemdir.


Nebulizasyon (Buhar Tedavisi)
Suyun kaynatılmadan ultrasonik yöntemlerle buharlaştırılarak soğuk ya da sıcak buhar şeklinde uygulanmasıdır. Solunum yolu hastalıklarının pek çoğunda özelliklede burun, boğaz, ses teli ve bronşları nemlendirme ve buhar içinde verilen ilaçlarla daha hızlı ve zararsız olarak tedavide kullanılmaktadır.


Medikal Fototerapi - Rhinolight
Medikal fototerapi tedavisidir, %70 görünür ışık, %25 UVA ve %5 UVB den oluşan bir ışın tedavisidir. Ağrısızdır, anestezi gerektirmez ve güvenlidir. Burun içi cildinin bu özel kompozisyonlu ışığa maruz bırakılması, alerjinin maddeye karşı oluşan bağışıklık cevap seviyesini düşürerek etki gösterir. Hastanın mevsimsel veya yıl boyu süren alerji tanısına göre tedavi planlanır.

Tedavi ile kısa sürede burun tıkanıklığı,  sulu burun akıntısı, damakta ve genizde kaşıntı, hapşırık nöbetlerini baskılayarak yaşam kalitesine ciddi katkı sağlar. Tedavi; Günaşırı her burun deliğine 2–3 dakika uygulanarak 3 hafta içinde 6–8 seansta tamamlanır.

Diğer alerji tedavileri, ilaçları ve aşıları ile birlikte kullanımı tedavi başarısını belirgin şekilde artırmaktadır. Bunun yanında, özellikle alerji ilaçlarını kullanamayan hamileler, emziren anneler, profesyonel sporcular, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda başarıyla kullanılır. Ayrıca ilaç alerjisi olanlar ve diğer tedaviler ile antialerjik tedavilerden fayda göremeyen hastalarda da uygulanabilir.

Aktif enfeksiyon geçirme döneminde veya burun içi ve genizde tümör olanlarda kullanılmaz.

Fototerapi tedavisinin ilk döneminde geçici olarak burun kuruluğu olabilir. Bazen kuruluğu gidermek için yağlı burun merhemleri gerekebilir.

Toplumun % 15-30’unu etkileyen ve hayat kalitesini bozan alerjik rinitte; Fototerapi yeni bir umut ışığıdır.

 

ALEJİK HASTALIKLAR VE TEST DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

soru - yorum

ÜCRETSİZ OTOPARK ve VALE HİZMETİ
(Kapalı otoparka LPG'li araç alınmaz.)