NÖROLOJİ BÖLÜMÜ VE YAPILAN TESTLER

 

Nöroloji - Elektrofizyoloji Bölümü Hangi Hastalıklarla İlgilenir;

Baş ve boyun ağrıları, baş dönmesi, uyku ve denge bozuklukları, çınlama, yüz felçleri gibi birçok hastalığın muayene, teşhis ve tedavileri nöroloji uzmanları tarafından takip edilmektedir.

Nörolojik hastalıkların muayene ve tedavileri yanında, tüm elektrofizyolojik-nöro-otolojik testler EMG, EEG ve  Uyku testleri Nöroloji uzmanları, odyoloji uzmanı, odyometris, uyku-eeg teknisyeni ve laborantlarıdan oluşan bir ekip tarafından yapılmaktadır.

 

NÖROLOJİK - ELEKTROFİZYOLOJİK TESTLER

EMG (Kas ve Sinir Bio-Elektrik Ölçümü)

VEP-SEP-BAEP

EEG (Beyin Elektrosu)                  

EEG 
Aktivasyonlu EEG
EEG Monitarizasyonu
Çocuk EEG’si
Uyku EEG' si / Uyku Aktivasyonu
 

APNE HORLAMA  UYKU TESTLERİ 

  Polisomnografi / Tüm Gece Poligrafik Uyku Tetkiki

  Evde uyku testi (Apne-Link)

  CPAP-BPAP Uygulamaları

 

İŞİTME VE BAŞDÖNMESİ - DENGE TESTLERİ

Odyolojik Testler (İşitme Testleri)

      Odyogram

Saf Ses, Konuşma, Yüksek Frekans ve Komple Çocuk Odyogram  

      Timpanogram;  

Akustik Refleksler  Östaki Tüpü Fonksiyon Testleri

      BERA (İç Kulak Ölçümü);

İşitme eşikleri tesbiti  Lezyon lokalizasyonu

      OAE (Oto Akustik Emisyon)                                                                                     

Vestibüler testler (Başdönmesi - Denge Testleri)

  VNG (Video Nistagmo Grafi)

  Posturografi 

  VHİT (Video Head Impuls Test)

  Denge manevraları (Epley - Hallpike)
                                                                        
                                                 

                                                                                               

 

ÜCRETSİZ OTOPARK ve VALE HİZMETİ
(Kapalı otoparka LPG'li araç alınmaz.)