KURUMSAL

Misyonumuz

Hastalarımızın kendilerini; merkezimize, doktorlarımıza ve tüm çalışanlarımıza yakın hissettikleri, hastalıkları ile ilgili sorularına yanıt bulabildikleri, hasta doktor ilişkisinin güven, açıklık ve saygıya dayandığı; ekip çalışması ve ileri teknoloji desteğinde, uluslararası standartlarda, çağdaş, bilimsel ve ekonomik sağlık hizmeti sunmaktır.

 

Vizyonumuz

Kulak Burun Boğaz ve Baş-boyun bölgesinin hastalıklarının tanı ve tedavilerini kapsayan alanda, ekip çalışmasının getirdiği bilgi birikimi ve güç birliğiyle, toplumun beklentilerini ve hastalarımızın sağlık gereksinimlerini dikkate alarak, yeniliklerde öncü tıp merkezi olmayı sürdürmektir. Aynı zamanda uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa, modern teknolojiye ve  çalışma  alanlarına   yatırım  yaparak   yurtiçi ve yurtdışı hasta gurubuna daha da yoğun  hizmet verebilmektir.

1990 ‘dan Bugüne…
Dünyadaki ve ülkemizdeki değişim ve gelişmelerin ışığında aynı branşta hekimlerin bir araya gelmelerinin ve her birinin belirli alanlarda uzmanlaşmalarının yararlı olacağını gören doktorlarımız; 1990 yılında ENT Kulak Burun Boğaz, Baş Boyun ve Plastik Cerrahi Merkezi’ni Bakırköy'de kurmuştur.

Yeni teknolojilerin desteğinde yetişkinler, çocuklar ve bebeklerin tüm kulak burun boğaz muayeneleri ve tetkikleri o yıllarda ülkemiz için çok yeni olan ileri endovizuel sistem ile görüntülü olarak yapılmaya başlanmıştır.

2005 yılından itibaren sağlık merkezi olarak planlanmış yeni binasında hizmete başlamasıyla birlikte önemli bir atılım yapılarak teknolojik altyapı tümüyle yenilenmiş, yeni üniteler kurulmuş ve uzman sayısı arttırılmıştır. 

Merkezimizde hastalarımızın tanı ve tedavilerinin eksiksiz yapılabilmesi için; ses hastalıkları, dil ve konuşma bozuklukları, apne horlama ve uyku, nöro-otoloji, işitme denge ve baş dönmesi, estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi, ağız ve diş sağlığı dental estetik ortodonti ve implantoloji, nöroloji, beslenme ve diyet, alerji ve solunum laboratuarı, klinik laboratuar  ve check up   üniteleri ile hizmet verilmektedir.

Baş ve boyun bölgesi hastalıklarında, konularında uzman hekimlerin bir araya gelerek çalışmaları, ileri teknolojilerin kullanımında avantaj sağladığı gibi; hastaların muayene, tetkik, tedavi ve ameliyatlarında birlikte bulunarak ülkemiz için çok yeni bir açılım yaratmıştır. Merkezimizde tüm doktorlarımız hastalarımızın tanı ve tedavi süreçlerini ekip bütünlüğü içinde, gerekli hallerde konsültan doktorlarımız ile birlikte değerlendirmekte ve yürütmektedirler.

Hastaların ameliyat kararları, diğer ileri  tedaviler  ve tıbbi uygulamalar, ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerimizden oluşan Tıbbi Konsey tarafından değerlendirilmektedir. 

Kendi alanında yurt içinde bilinen önemli sağlık kuruluşlarından birisi haline gelen merkezimizde, yurt dışındaki merkezlerle de yakın işbirliği, karşılıklı ziyaretler ve ortak çalışmalarla teşhis, tedavi ve ameliyatların çağdaş standartlarda ve kalitede olması sağlanmaktadır.

Sağlıklı günler dileğiyle, sevgilerimizle.

 ENT Ekibi
 

ÜCRETSİZ OTOPARK ve VALE HİZMETİ
(Kapalı otoparka LPG'li araç alınmaz.)