NÖRO-OTOLOJİ / DENGE ve BAŞ DÖNMESİ TESTLERİ

İlgili resim

Denge bozukluklarının  teşhisinde kullanılan pek çok testin yapıldığı, değerlendirme, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği bölümdür. 

KBB uzmanı, Nöroloji uzmanı, odyolog, odyometri teknikeri ve yardımcı personel görev yapmaktadır.

Yapılan testler ve testlerle igili bilgiler aşağıda verilmiştir.

 

Vestibüler testler (Başdönmesi- Denge Testleri)  ve Rehabilitasyon Hizmetleri

 • VNG - ENG Video/Elektro Nistagmografi)
 • Kalorik test
 • Denge Manevraları (Epley - Hallpike)
 • Posturografi
 • vHIT (video Head Impuls Test) -VEMP
 • Vestibüler (Denge) Rehabilitasyon

YAPILAN TESTLER HAKKINDA BİLGİLER​​​​
BAŞDÖNMESİ - DENGE TESTLERİ /VESTİBÜLER TESTLER

 • Komple Vestibüler tetkik
 • VNG (Video Nistagmo Grafi) / ENG (Elektro Nistagmo Grafi)
 • Kalorik test

İç kulakta yer alan denge ünitesindeki yarım daire kanallarının ve bu kanallardaki sıvı hareketlerinin belirlenmesi içinuygulanan testlerdir.Test sırasında kulak kanalına özel bir cihazla oluşturulan soğuk ve sıcak kalorik uyaran (hava veya su) verilerek geçici ve kısa süreli baş dönmesi oluşturulur. Oluşan bioelektrik aktivite ve gözlerdeki nistagmus dediğimiz istemsiz göz hareketleri özel bir video ile (VNG) veya yüz bölgesine, göz çevresine yerleştirilen elektrotlarla (ENG) kaydedilerek bilgisayara aktarılır. İç kulak ve denge bölümünün çalışması, beyin ve beyincik ile ilişkileri saptanıp baş dönmesinin sebebi, tipi ve derecesi belirlenmeye çalışılır. Bu veriler ilgili uzman tarafından değerlendirilir. Test yaklaşık bir saat sürer ve ağrısızdır.

 • Posturografi

Hareketli ve sabit denge platformu üzerinde vücut salınımlarını ölçen bir testtir. Denge bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanıldığı gibi rehabilitasyon

amacıyla da kullanılabilir. Yaklaşık 20–30 dakika sürer. Hasta test aracı içerisindeyken hareketli denge plakalarının üzerinde ayakta durur. Zemindeki basınca hassas denge plakalarının değişik alanlarına farklı uyguladığı basınç ölçülerek bilgisayara iletilir ve değerlendirilir.

 • VEMP

Denge bozukluklarının değerlendirilmesinde boyunda yer alan sternokleidomastoid kasının yüksek şiddetli sesli uyarıya karşı kasılma cevabı elektrotlar aracılığı ile kaydedilen EMG (Elekto Miyo Grafi) kayıtları kullanılmaktadır.Vestibüler sistemin bütünlüğünün değerlendirilmesi için kullanılan bu test yöntemi, refleks arkı yanıtı boyun kaslarından ölçülüyorsa cVEMP (servikal VEMP), ekstraoküler kaslardan ölçülüyorsa oVEMP (oküler VEMP) olarak adlandırılır. cVEMP vestibulo-kolik refleks yolağını, oVEMP ise vestibulo-oküler refleks yolağının bütünlüğünü ölçer.

 • cVEMP - Servikal VEMP

cVEMP testi,geleneksel VNG testlerine ilave olarak sakkül ve inferior vestibüler sinir fonksiyonunun incelendiği tek testtir. Otomatik Amplitüt Asitmetri Oranı hesaplaması ile sağ ve sol kulaktaki vestibüler fonksiyonların karşılaştırılması yapılmaktadır. cVEMP, Superior Semisirküler Kanal Dehisansı ve inferior vestibüler sinir bozukluklarının tanısının konulmasında kullanılmaktadır.

 • vHIT (Video Head Impuls Test)

Son yıllarda geliştirilmiş teknolojik bir testtir. Test sıarsında hastaya üzerinde göz hareketlerinin kaydını yapan bir kamera bulunan bir gözlük taktırılır. Sonra hastadan sabit bir hedefe bakması istenir. Hasta gözlerini hedefe sabitlemişken testi yapan kişi hastanın başını ani ve hızlı bir şekilde test yapılan planda 20-30 derece sağa-sola döndürüp tekrar orta hatta getirerek bu sırada oluşangöz hareketlerinin kaydı yapılır ve bu hareketler bilgisayar ortamında analiz edilir.

vHİT ile her yarım daire kanalını ayrı ayrı test etmek mümkündür. Test sonucunda değerlendirilen yarım daire kanalının fonksiyonu hakkında bilgi elde edilir.

DENGE MANEVRALARI (EPLEY-HALLPİKE)
İç kulak denge merkezinde yer alan kalsiyum karbonat kristallerinin yerlerinden ayrılarak mevcut sıvı içinde serbest hareket etmesi sonucu oluşan baş dönmelerinin teşhisi ve aynı zamanda tedavisi için uygulanan özel hareketlerdir.

 • Pozisyonel Testler (dix-Hallpike,Roll Testleri)

İç kulak denge merkezinde yer alan kalsiyum karbonat kristallerinin yerlerinden ayrılarak mevcut sıvı içinde serbest hareket etmesi sonucu oluşan baş dönmelerinin teşhisi ve aynı zamanda tedavisi için uygulanan özel hareketlerdir.

 • Vestibüler Rehabilitasyon Testleri (Epley,Semon,Barbekü manevraları)

İç kulak kristalleri ile ilgili olan baş dönmelerinin tedavisinde uygulanır. Denge bozukluğu veya baş dönmesi olan bir hastanın manevralardan fayda görüp görmeyeceğine muayene ve pozisyonel testlerle karar verilir.

Testlerden Önce Nelere Dikkat Edilmelidir?

•Testten 48 saat önce alkol, uyuşturucu ve baş dönmesini azaltıcı ilaçlar alınmamalıdır.
•Son birkaç saat yemek yenmemeli, çikolata, kola, kahve, demli çay içilmemelidir.
•Yüze kullanılmış olan makyaj ve yüz kremi temizlenmelidir.
•Eğer gözlük kullanıyorsa gözlükleri yanında olmalıdır.

REHABİLİTASYON HİZMETLERİ

Vestibüler Rehabilitasyon

Vestibüler rehabilitasyonda kişinin baş dönmesi, dengesizlik problemlerini azaltmak, kişinin kendini güvende hissetmesini, günlük yaşama katılmada sıkıntı yaşamamasını sağlamak, düşme ve yaralanmaların engellenmesi, kişiyi hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan ek psikolojik rahatsızlıklardan uzaklaştırmak amaçlanır. Denge bozukluğu veya baş dönmesi olan bir hastanın vestibüler rehabilitasyondan fayda görüp görmeyeceğine KBB hekiminin muayenesi ve bir dizi değerlendirme sonrası karar verilir.

 

ÜCRETSİZ OTOPARK ve VALE HİZMETİ
(Kapalı otoparka LPG'li araç alınmaz.)