Uyku Apnesinin Neden Olduğu Hastalıklar

http://www.ent.com.tr/m/r/sayfa/uyku-apnesi-2.jpg-5BAE.JPG

Uyku apnesinin en önemli etkileri nelerdir?

Oluşan aşırı uykululuk  ve sersemlik hali; okul veya iş verimini düşürmekte, önemli işgücü kaybına neden olmaktadır. Dikkatsizlik ve konsantrasyon eksikliği önemli iş kazalarına neden olmakta, en önemlisi trafik kazalarına yol açabilmektedir.

Dünyada yapılan çeşitli araştırmalar, özellikle uzun yol ve ağır vasıta şoförlerinin yaptığı kazaların yarısına yakın bölümünden,    uyku apnesinin  sorumlu olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkemizdeki trafik kazalarının da önemli bir kısmında bu hastalığın etkili olduğu düşünülmelidir.

Nefes durmalarının süresine bağlı olarak, normalde kanda %97–98 oranında olması gereken oksijen seviyesinde önemli düşmeler meydana gelmekte, ağır olgularda bu oran hayati tehlike yaratacak  %50-60 seviyelerine inebilmektedir. Bu da kalp-beyin gibi hayati organlara daha az oksijen gitmekte ve ciddi hastalıklar oluşabilmektedir.

Uyku apnesinin neden olacağı hastalıklar

 Uykuda ani ölüm

 Beyin damar tıkanıklıkları ve inme

 Uykuda kalp krizi ve kalp damar hastalıkları 

 Kalp yetersizliği 

 Hipertansiyon

 Kalp ritim bozukluğu

 Kalpten akciğere giden damarlarda  hipertansiyon (pulmoner hipertansiyon)

 Diabet (Şeker hastalığı)

 Akciğerde bronşit ve astım

 Reflü hastalığı

 Cinsel istekte azalma ve iktidarsızlık 

Hipertansiyon: Çağımızın hastalığı olan yüksek tansiyon ile günümüzün popüler hastalığı olan uyku apne sendromunun birbirleri ile ilgili olduğu anlaşılmıştır. Uyku apne sendromlu hastaların yarısından çoğunda hipertansiyon vardır. Apnenin ağırlığı arttıkça hipertansiyon sıklığı da artar. Hastaların kan basıncı sabaha doğru oldukça yüksektir ve tipik olarak hastaların çoğu tansiyon ilacına rağmen yüksek tansiyonlarının tam olarak kontrol altına alınmadığından yakınırlar.

Uyku apne sendromunun tedavisinden sonra tansiyon ilaçlarının dozu bazen azaltılır hatta bazen de ilaca ihtiyaç kalmayabilir.

Kalp krizi ve koroner arter hastalığı: Uyku apne sendromu ile koroner kalp hastalığı ve kalp krizi arasında belirgin ilişki vardır. Kalp krizi geçiren hastaların %35–65’ inde uyku apne sendromu saptanmıştır. Uyku apnesi tedavi edilen koroner kalp hastalarında tedavi edilmeyenlere oranla 5 yıllık yaşam süreleri incelendiğinde ölüm oranları arasında 6,5 kat fark olduğu saptanmıştır.

Aritmi (Kalp ritm bozukluğu): Uyku apne sendromlu hastalarda basit formlardan en ciddi formlara kadar değişik kalp ritm bozuklukları izlenebilmektedir.

Kalp yetmezliği: Uyku apne sendromu tedavi edilmediği zaman kalp yetmezliğine yol açabilmekte yada var olan kalp yetersizliğinin tedavi edilmesini güçleştirmektedir. Kalp yetmezliği nedeniyle Cheyne Stokes solunumu adı verilen ayrı bir uykuda solunum bozukluğu da görülmektedir.

Pulmoner hipertansiyon (Akciğer damarı hipertansiyonu): Pulmoner hipertansiyon genellikle kronik bronşite bağlı gelişmekle birlikte gece boyunca tekrarlayan kan oksijen düzeyi düşüşünün bu hastalığın oluşumunda sorumluluğu olduğu düşünülmektedir.

Cinsel Yaşamda Bozukluk: Horlama ve uyku apnesi olanlarda cinsel yaşam normal insanlara göre daha kötüdür. Eşinde apne ve horlama olanların büyük çoğunluğu tedirgin uyku ve sık uyanmalar nedeniyle hoşnutsuz olduklarını, gündüzleri yorgun ve keyifsiz hissettiklerini söylemektedir. Bu durumlarda çözüm olarak eşlerin %70’i başka odada yatmayı tercih etmektedir.  50 yaşın üzerinde erkeklerin yaklaşık %50’sinde horlama, %10’unda da uyku apnesi vardır. Yani en iyi ihtimalle bile her 2 çiftten birisi uyku sorunu yaşamaktadır. Bu nedenlerle uyku apne sendromu başta olmak üzere bazı uyku hastalıkları erkeklerde ve kadınlarda cinsel istek azalmasına neden olmaktadır. Horlama ve uyku apne hastalarının bir kısmı hekime cinsel yetersizlik sorununu araştırırken ulaşırlar. Uyku apne sendromu tanı ve tedavisini takiben de cinsel sorunları çoğunlukla ek bir tedavi gerekmeksizin kendiliğinden düzelir.

soru - yorum

ÜCRETSİZ OTOPARK ve VALE HİZMETİ
(Kapalı otoparka LPG'li araç alınmaz.)