EL CERRAHİSİ / DUPUYTREN HASTALIĞI- SİNDAKTİLİ -TETİK PARMAK

DUPUYTREN HASTALIĞI

Avuç derisinin altında, eldeki hassas yapıları hasarlanmaktan koruyan bir bağ doku kompleksi vardır. Bu dokunun yer yer özellikle de 3.4.5. parmakların tabanlarında kalınlaşarak, bu parmakların tam açılmasını engelleyecek bantlar oluşturmasına Dupuytren Hastalığı adı verilir.

Nedeni tam olarak anlaşılmamıştır. Genellikle 40 yaş üstü erkeklerde görülür.

Genellikle avuç içinde bir veya daha fazla deriye yapışık küçük topaklar oluşur. Bunlar zaman içine parmaklara uzanan bantlar haline gelir. Yavaş yavaş parmaklar içe doğru bükülür. Genellikle ağrı görülmez. Ancak elin düz olarak masa üzerine konulması mümkün olmamaya başlar. Zamanla el sıkışma, eli pantolon cebine sokma, eldiven giyme gibi günlük işler zorlaşır.

Avuç içindeki topakçıklar sadece takip edilir. Topakçıklar bantlar oluşturup parmakları çekmeye başladıktan sonra cerrahi girişim ile avuç içindeki bağ dokusunun hastalıktan etkilenmiş kısımlarını çıkarmak gerekir. Bazen ender olmak ile birlikte hastalık nüks edebilir.

Ameliyattan sonra kısa süreli bir atel uygulaması ve fizik tedavi sonucu daha olumlu hale getirebilir. 

  SİNDAKTİLİ (BİTİŞİK PARMAKLAR)

Sık rastlanan doğumsal el yapısı kusurlarından biridir. İki veya daha fazla parmağın bitişik bir biçimde oluştuğu gözlenir. Bu bitişiklik sadece deriyi ilgilendireceği gibi bazen kemiklerin dahi bitişik olduğu durumları görmek mümkündür.

İki yaştan itibaren cerrahi girişim ile parmakları birbirinden ayırmak mümkündür. Özellikle kemiklerin de bitişik oluştuğu durumlarda, düzgün kemik gelişiminin ve el fonksiyonlarının sorunsuz bir biçimde sağlanabilmesi için mümkün olduğunca erken operasyon önerilir. Bitişik parmakların arasındaki deri üstten ve alttan z-plasti şeklinde iki parmağa eşit dağıtılacak şekilde ayrıldıktan sonra üst ve alt deri, birbirini uygun biçimde karşılayacak şekilde birbirine dikilerek parmaklar arası boşluk oluşturulur. Mevcut derilerin yetersiz kaldığı durumlarda kasıktan deri alınarak onarım için destek sağlanır

TETİK PARMAK

Parmakların tabanında ve üzerlerinde, tendonların daha rahat ve etkili hareket etmesini sağlayan, bir dizi askı sistemi mevcuttur. Bunlara pulley adı verilir. Tıpkı makaralı balık oltasının kamışının üstündeki halkaların misinayı kontrol etmesi gibi pulleyler de tendon hareketini kontrollü hale getirirler.

Bazen parmak tabanındaki pulley yapısının kalınlaşması sonucu tendonun kayma hareketi kısıtlanır. Buna, tendonda oluşan bir topaklanma da eşlik ettiğinde, o topak kalınlaşmış pulleyin içinden geçerken ağrılı bir takılma tetikleşme hareketi oluşur.

Nedeni her zaman bilinmez. Bazen gut hastalığı, romatoid artrit, veya şeker hastalığına eşlik eder. Bölgesel hasarın da etkili olacağı düşünülür.

Elin atele alınması ve antienflamatuar ilaç kullanılması bazen fayda sağlayabilir. Ancak, bu yeterli olmaz ise parmak tabanındaki pulleyin cerrahi girişim ile gevşetilmesi şikayetlerin hızlı bir biçimde gerilemesini sağlar. Bazen cerrahi sonrası fizik tedavi desteği gerekebilir.

Tanı genellikle muayene ile konur. Herhangi bir şikayetin olmadığı durumlarda, sadece gözlemek yeterlidir. Ancak, çok büyüyen, ağrı veya hareket kısıtlaması yapan, estetik görünümü bozan kistler cerrahi girişim ile çıkarılabilir. Müdahale sonrası kısa bir süre atel kullanılması yarar sağlar. 

Sorularınız - Yorumlarınız

ÜCRETSİZ OTOPARK ve VALE HİZMETİ
(Kapalı otoparka LPG'li araç alınmaz.)