Baş Ağrısı Tipleri Tetkik ve Tedaviler

 

Baş Ağrısı Tipleri 

Birincil Baş Ağrıları; Vücudun diğer organ ve dokuları ile ilgili altta yatan başka bir sebebin bulunmadığı, merkezi sinir sisteminin kendi fizyolojik bozukluklarından kaynaklanan ağrılardır. Bu tür ağrılar kronik, tekrarlayıcı baş ağrılarıdır.  Migren,  gerilim tipi baş ağrısı, küme tipi baş ağrıları gibi tipleri vardır.
 

İkincil Baş Ağrıları; Merkezi sinir sistemi ya da diğer vücut sistemlerini ilgilendiren bir hastalığın başlangıcı sırasında ortaya çıkan ağrılardır. Kendilerine özgü bir ağrı tipi yoktur. Migren ya da diğer birincil ağrıları taklit ederler. Bunlara yol açan nedenler sinüzit, menenjit gibi mikrobik hastalıklar, tansiyon yüksekliği, damar hastalıkları, şeker hastalığı gibi metabolizma hastalıkları, beyinde yer kaplayan kitleler olabilir.

Baş Ağrısında  Ne Zaman Doktora Başvurulur

    Ağrının kişinin hayatında yaşadığı en şiddetli baş ağrısı olması

    Baş ağrısının aylarla sınırlı yakın bir zamanda başlaması

    Var olan ağrının şiddeti, süresi, tipi ve diğer özelliklerinin değişmesi

    Ani başlangıçlı ve hızla, giderek ilerleyen ağrılar

    Ağrının, ağrı kesicilere cevap vermemesi

    Ensede kalınlık ve ateş, bulantı-kusma gibi sistemik bulguların varlığı

    Ağrının efor, fiziksel aktivite sırasında ortaya çıkması

    Ağrının baş-boyun ve vücudun duruş şekli, ıkınma öksürmeden etkilenmesi

    Kafa travmasından sonra başlaması, şuur etkilenmesi, bayılma ya da nöbetin eşlik etmesi

    10 yaşından önce, 50 yaşından sonra başlayan ağrılar.
 

Baş Ağrısında Yapılacak Tetkikler

Nörolojik muayene ve ağrı öyküsü tamamlandıktan sonra ikinci basamak; bu ağrının altta yatan başka bir nedene bağlı olup olmadığını saptamak ve birincil baş ağrısı ise hangi tipte olduğuna karar vermektir.
Bu nedenle gerekiyorsa tetkikler yapılmalıdır. 

  • Radyolojik Testler, Direk Grafiler, BT (Bilgisayarlı Tomografi),  MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme)
  • Laboratuar testleri (özellikle kansızlık, enfeksiyon, tiroid testleri)
  • Lomber Ponksiyon (Belden su alınması ve tetkiki)  

Bunları takiben ilk kez değerlendirilen hastada kansızlığın araştırılması başta olmak üzere diğer biyokimyasal araştırmaların yapılması gerekir. Gerekli görülüyorsa aşağıda bahsedilen yardımcı tanı yöntemlerinin bir ya da daha fazlasına başvurulabilir.


Baş Ağrısında Tedavi Prensipleri

Baş ağrısı polikliniğinde uygulanacak tedavide amaç hasta ile birlikte en uygun tedaviyi seçerek ağrının sıklık ve şiddetini azaltmaktır. Tedaviye yönelik önerilen ilaçlar bazen aylarca kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle etkin bir tedavi ancak hasta- hekim işbirliği ile mümkündür.  

Tedavinin ilk 10 gününde olası yan etkilerinin ve tedavinin doğru uygulanıp uygulanmadığının değerlendirilmesi için hastanın kontrole gelmesi ya da hekimle yakın irtibat kurması gereklidir. Ondan sonraki görüşmelerin sıklığı uzman hekim tarafından belirlenmektedir.

Tedavi süresince hastanın verilen “Uluslararası Baş Ağrısı Derneği”nin ağrı takip formunu doldurması, ağrı sıklığı, şiddeti, tedaviye yanıt özelliklerini objektif olarak değerlendirebilmek açısından çok önemlidir. 

Sorularınız - Yorumlarınız

ÜCRETSİZ OTOPARK ve VALE HİZMETİ
(Kapalı otoparka LPG'li araç alınmaz.)